به سايت دبيرستان دانشمند خوش آمديد

 

 

 

 

قابل توجه اولياي گرامي:

برنامه ي ديدار با دبيران به شرج ذيل مي باشد .

شنبه

آقاي جابري

 

آقاي خديوپور

 

آقاي كريمي

آقاي شاماني

 

يك شنبه

آقاي اسلامي

 

آقاي براري

 

 

دو شنبه

آقاي زريني

آقاي ناصري

آقاي بخشايش

 

آقاي بيدختي

 

 

سه شنبه

آقاي خديوپور

آقاي جابري

آقاي رفيع زاده

 

آقاي صدرايي

 

 

چهارشنبه

آقاي مهري

آقاي ناصري

آقاي كريمي

آقاي عسگري

 

آقاي ببري

 

 

* مشاور محترم پايه هاي اول، دوم ، سوم جناب آقاي سروش همه روزه غير از روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه

* مشاور پايه ي چهارم جناب آقاي بهمن صادقيان همه روزه

* ديدار با معاونين محترم همه روزه

* ديدار با مدير دبيرستان روزهاي دوشنبه و چهارشنبه

شايان ذكر است جهت ملاقات با هر يك از مسئولين و مشاورين دبيرستان هماهنگي قبلي به عمل آيد.

 جهت مشاهده ي برنامه ي هفتگي كليك فرماييد


ثبت نام دوره متوسطه دبيرستان غيردولتي دانشمند براي سال تحصيلي 94-93 آغاز شد. 

جهت مشاهده ي برنامه ي امتحاني پايان دوره ي تابستاني لطفاً كليك فرماييد